UDI, EUDAMED и идентификацията на медицински изделия с GS1

Виж

30 години прилагане на стандартите GS1 в България 1991-2021

30 години прилагане на стандартите GS1 в България 1991-2021

Виж

Стандартите GS1 по веригата на снабдяване в здравеопазването

Стандартите GS1 по веригата на снабдяване в здравеопазването

Виж

Стандартите GS1 в ежедневната работа на БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ

Стандартите GS1 в ежедневната работа на БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ

Виж

GS1 Готови ли сте за UDI?

GS1 Готови ли сте за UDI?

Виж