1234
GS1 Готови ли сте за UDI?

GS1 Готови ли сте за UDI?

Виж

Информационен бюлетин юни 2020

Информационен бюлетин юни 2020

Виж

Правила за определяне на глобални номера на търговски единици в здравеопазването

Правила за определяне на глобални номера на търговски единици в здравеопазването

Виж

GS1 GTIN Започнете с правилните баркодове

GS1 GTIN Започнете с правилните баркодове

Виж

Уникална идентификация на медицински изделия (UDI)

Уникална идентификация на медицински изделия (UDI)

Виж

1234