НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСТОЯЩИТЕ И БЪДЕЩИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА LEI КОД

 

 

За юридическите лица, които търгуват с акции, облигации, варанти, държавни ценни книжа и деривати

 

От 20 юли 2021 г. GS1 в качеството й на акредитиран оперативен представител и нейните регистрационни агенти, между които GS1 България, предоставят на настоящите и бъдещи ползватели на LEI код две нови възможности.

 

Първата позволява предплащане на таксата за подновяване на LEI код за период съответно от 2 или 4 години. Ползите включват:

  • по-добра цена на годишна база,
  • намаляване на евентуални счетоводни грешки и броя на плащанията,
  • отпада необходимостта да се помни датата за подновяване.

 

 

Втората новост е, че ползвателите на LEI код могат да получат официален Сертификат. В него се съдържат данни за фирмата, уникалния LEI код, QR код за проверка в официалния сайт на GLEIF и периода на валидност. Цената за издаване на Сертификата е 19 евро и може да бъде заявен при кандидатстване за нов LEI или при заявка за подновяване.

 

 

За повече информация и във връзка с издаването или подновяването на LEI код се обръщайте към В. Михайлов, експерт в Сдружение GS1 България, тел. 02/8117 571 или +359 888922198, имейл: lei@gs1bg.org