GS1 Готови ли сте за UDI?

 

Уникална идентификация на медицински изделия

1.50 MB

Свали