Изготвяне на логистичен етикет с безплатното онлайн приложение GS1 Print

GS1 логистичният етикет позволява на потребителите да идентифицират логистични единици уникално и еднозначно, с цел проследяване във веригата на доставки

Фирмите членове на GS1 България, които се нуждаят от логистични етикети за своята дейност, могат да използват уеб-приложението за генериране на логистични етикети – GS1 Print, разработено от GS1 Австрия. GS1 Print е решение за лесно и коректно генериране на етикети, особено удачно за малките фирми.

Все повече компании изискват от своите партньори да използват GS1 логистичен етикет (SSCC, GS1 -128) за идентификация на логистичните единици по веригата на доставка. Именно приложението GS1 Print позволява на производителите да създават логистични етикети бързо и лесно за проследяването на пратките.

Информация, която може да се кодира в един етикет включва:

 • Сериен код на контейнер за транспортиране (SSCC) – ПИ (00),
  • GTIN на логистичната единица или GTIN на търговската единица – ПИ (01) или (02),
  • Брой търговски единици – ПИ (37),
  • Партиден номер / Lot – ПИ (10),
  • Дата на производство, срок на годност, най-добро преди – ПИ (11), (17), (15).

Приложението GS1 Print работи без връзка към вътрешни бази данни на фирмата, а достъпът до него става през уеб браузър. Част от функционалностите на приложението включват:

 • Отпечатване на етикети в А4 и А5 формат,
  • Архив на създадените етикети,
  • Управление на използваните SSCC номера,
  • Възможност за добавяне на лого на фирмата върху етикета,
  • Принтиране на две копия на етикетa за логистична единица.

Приложението GS1 Print е изцяло съобразено със стандартите GS1 и препоръките за добри практики за използване на стандартите GS1  и осигурява необходимите качество и технически параметри на логистичните етикети.

За достъп до приложението, е необходимо да сте член на организацията, както и да регистрирате профил на фирмата тук. Приложението е преведено на български език, а за да промените езика трябва да изберете падащото меню, разположено в долната част на страницата.  Подробно ръководство  за употреба може да намерите тук.

Отпечатването не е обвързано с конкретен вид и марка принтери.

За повече информация и съдействие относно изготвянето на стандартни етикети: +359 2 811 74 39.

На база изискванията на отделни търговски вериги и съобразно Правилата за изготвяне на стандартен GS1 логистичен етикет, GS1 България актуализира препоръки към 2019 г., които следва да бъдат включени при маркиране на логистични единици със стандартен GS1 логистичен етикет при доставки. Препоръките може да видите в приложения файл.

Стандартен логистичен етикет

Правила за изготвяне на логистичен етикет

Кратко ръководство за изготвяне на стандартен GS1 логистичен етикет

Свали