БГ Баркод позволява на производители и фирмите, притежатели на търговска марка да съхраняват информация за определените баркод номера, както и да споделят данни за продуктите с крайни клиенти, търговски партньори, търговски вериги, онлайн платформи, регулаторни органи и други, през единен портал и минимално усилие.

GS1 България препоръчва да попълните информация за продуктите, които сте маркирали с баркод (префикс 380) и да станете част от достоверна база данни за съхранение и споделяне на продуктова информация – БГ Баркод

Заедно може да направим пазаруването на крайните потребители по-интересно и лесно. За тях информацията за продуктите става все по-необходима при покупка. Чрез сканиране на баркода върху продукта ще може по-лесно да прочитат етикета, а защо не и да получат допълнителна информация.

Информацията в БГ Баркод се попълва от оторизирани лица на производители и носители на търговски марки, което гарантира качество, достоверност и надеждност на данните. Усилието за въвеждане на данните се възнаграждава чрез повишеното доверие на потребителите към марката, широката достъпност на информацията и ограничаване на фалшивите продукти.

Използването на БГ Баркод гарантира сигурност и бърз растеж в продажбите.

Необходимо условие за въвеждане на данни за продукти е, те да са маркирани със стандартен баркод /GTIN/.

Повече информация, как да попълните информация за вашите продукти, може да намерите в краткото ръководство за работа с БГ Баркод.

Кратко ръководство за използване на БГ Баркод

БГ Баркод

Кратко ръководство

Свали

Шаблон за нехранителни продукти

Импорт на продукти в БГ баркод

Автоматично

Свали

Шаблон за хранителни продукти

Импорт на продукти в БГ баркод

Автоматично

Свали