Име:            AZ Software

Детайли:

AZ Software е софтуерна и консултантска фирма, която предлага квалифицирани консултации, проектиране, внедряване, обучение и поддръжка на бизнес софтуерни решения. Фирмата разработва както собствени, така и продукти по поръчка на други софтуерни компании. AZ Software е оторизиран партньор на френските фирми LITIS SAS и AGENA 3000. AZ Software разпространява, продава, инсталира и осигурява поддръжката за България, Балканите и Русия на продуктите на френската фирма AGENA 3000 GENEDI (EDI), GENACOD (ERP) и GENFI (PIM-Product information management), които представляват цялостно информационно решение за бизнеса. GENEDI – цялостно EDI решение е сертифициран от GS1 Франция бизнес транслатор с вграден скрипт, базиран на XML, който предлага превод между плоски файлове (.txt, .csv, .rtf,..), EDI-нормализирани файлове (Edifact и неговите производни, Gencod, Tradacom, …) и XML. GENEDI предлага следните протоколи за комуникация: X-400 (Allegro, Atlas 400, Carrefour, GXS, IBM/GN) и Internet (Ftp, EDI-INT AS2). GENEDI може също така да реализира решения за дематериализация на фактури (електрони фактури). 600 компании, използващи вече GENEDI обменят свободно най-разпространените електронни съобщения в стандарт ЕАNCOM (ORDERS, DESADV, INVOIC, INVRPT, PRODAT, DESADV, RECADV,INVRPT, HANMOV) с търговски фирми от световен мащаб като CARREFOUR, TESCO, METRO, WALMART, GLOBUS …
Aдрес:        

гр.София 1000 ул. П. Парчевич 41 ет. 4 ап.10

Лице за 
контакти:  Димитър Стоянов

Тел:            02/9861635

Тел:            02/9870541

Е-mail:        dimitar@asoft-bg.com

Е-mail:        office@asoft-bg.com

Web:          www.asoft-bg.com