Софтгруп АД е иновативна българска софтуерна фирма специализирана в разработването на продукти в областта на предпазване от фалшифицирането на лекарства. „SoftGroup“ има 15-годишен опит в разработването на собствени системи, а през последните години и с фокус върху системите за сериализация и проследяване на продукти, лабораторни изпълнителни системи (LES) и системи за управление на лабораторна информация (LIMS) за фармацевтичните производители. Решенията за сериализация на Софтгруп комбинират хардуер и софтуер, за да осигурят надеждна сериализация и оптимизиране на производствените процеси във фармацевтичните компании.

Софтгруп е призната за най-бързо развиващата се компания за 2014 г, заради успешното внедряване на софтуерни системи за българската фарма индустрия със своите SOFTGROUP® SATT (SERIALISATION AND TRACK & TRACE решения. В началото на 2016 г. компанията е избрана за член на Endeavour, глобална мрежа от предприемачи с висока степен на въздействие в 25 страни, която поддържа над 800 компании в световен мащаб. В резултат на това SoftGroup привлече капиталови инвестиции от регионален фонд за бързото международно разширяване на компанията.

Продуктът SoftGroup® SaTT  (Serialization and Track & Trace) е интегрирана система за масова сериализация за централизирано управление на опаковъчни линии във фармацевтичната индустрия. Системата дава възможност за пълно проследяване на всяка отделна опаковка или съвкупност от опаковки в рамките на търговската мрежа. SoftGroup® SaTT отговаря на стандартите на GS1 за съхранение и предаване на сериализационни данни и осигурява оперативна съвместимост със съществуващите системи.

Адрес за контакт:

София 1404, бул. България 49, ет. 8

Лице за контакт:

Цанко Наков – Търговски директор

тел.: +359 2 879 95 77/ +359 88 2350110 

Email: office@softgroup.eu

Web site: www.softgroup.eu