Име:  Ехнатон България АД

Детайли:

Търговия и инженеринг със средства за индустриална автоматизация.Активна представителна, търговска и инженерингова дейности при процеси свързани с визуална инспекция, идентификация и проследимост в индустрията. Обучение и консултанска дейности.Опит във фармацевтичната, хранително-вкусова индустрии, електроника и автомобилостроене.  ASP ( AutomationSolutionProvider) партньор за България на Cognex, световен лидер в продукти и решения за визуална инспекция и идентификация в индустрията.

Партньор за България на водещи производители като MitusbishiElectric  индустриална автоматизация, Pilz, Citect, Werma, MurrElectronics, ScheiderElectric и др.

Aдрес:

София 1756 бул. „Андрей Ляпчев“ № 4

Лице за
контакти: Илиана Айвазова, 

Е-mail: i.ayvazova@akhnaton.biz

Е-mail: office@akhnaton.biz

Телефон: +359 2 817 6000; + 359 888000061

Web: www.akhnaton.biz