Име:            ЕЛТРЕЙД ООД

Детайли:

ЕЛТРЕЙД е производител на надеждни фискални и мобилни устройства за българския и международен пазар. Фирмата разработва софтуерни продукти, които интегрира в цялостни решения за управление на магазини, ресторанти и др. ЕЛТРЕЙД е доставчик на водещи световни марки (NCR, EPSON) в POS оборудването за търговски обекти и вериги. Оторизиран партньор е на полската ИТ компания Comarch, разработила комуникационната платформа за електронен обмен на данни – ECOD. Платформата е подходяща, както за големи търговски вериги и производители, така и за средни и по-малки фирми, които желаят да подобрят комуникацията си със своите партньори.
Aдрес:        

адрес: София 1404, ПК 63 бул. „Гоце Делчев”, бл. 102

Лице за 
контакти:  Дияна Гигова

Тел:            02/818909

Тел:            02/9581350

Факс:          02/9582370

Е-mail:        ecod@ecodbg.com

Е-mail:        eltrade@eltrade.com

Web:          www.ecod-eltrade.com

Web:          www.eltrade.com