Име:            БETEЛГИУС ООД

Детайли:

Разработване и внедряване на цялостни решения в областта на първичното и вторичното кодиране, маркирането, етикетирането, опаковането и проследяването на продукти. Автоматизиране на процесите на етикетиране и маркиране и интегрирането им към ERP системи. Портфолиото от иновативни продукти, които предлага Бетелгиус ООД помага за оптимизирането на работните процеси и намаляване на разходите. Това, заедно с изключителното качество на предлаганите решения и високите стандарти на предлаганите допълнителни услуги – сервиз, доставки, обслужване на клиенти – правят Бетелгиус ООД предпочитан партньор, на който можете да се доверите напълно. Ние осигуряваме фокусирана върху клиентите система от решения, предлагаща иновативни продукти и услуги, които • поддържат високи стандарти • се предоставят от мотивирани и висококвалифицирани служители • са базирани на дългосрочни взаимоотношения с клиентите ни.
Aдрес:        

Ул. Манастирска № 1, кв. Герман, София 1186

Лице за 
контакти:  Станимир Стайков

Тел:            00359/28090121

Тел:            00359/28090125

Факс:          00359/28090120

Е-mail:        office@betelgeus.com

Е-mail:        sales@betelgeus.com

Web:          www.betelgeus.com