Регистрация

   1. Регистрация на потребителски профил.

В случай, че все още нямате профил в системата, натиснете върху иконата “Вход за членове” на началната ни страница и изберете Създаване на потребителски профил. Зарежда се страница, в която е необходимо да въведете основни данни за контакт. След приключване на процеса с натискането на бутон „Регистрация“, ще получите съобщение по имейл, чрез който да потвърдите регистрацията си.

  2. Регистрация на фирма за асоцииран член на GS1 България.

Влезте в потребителския профил и изберете опция „Регистрирай фирма“. Процесът се извършва в няколко стъпки.

Стъпка 1: Въвежда се обща информация за фирмата (форма на управление, име на български и на английски език, предмет на дейност).

Стъпка 2: Въвеждат се данни за управляващото лице на фирмата (управител, изп. директор или друга възможност от падащия списък).

Стъпка 3: Въвеждат се данни за фактура.

Стъпка 4: Посочва се адрес за кореспонденция (адресът може да бъде същият като адреса за регистрация или друг).

Стъпка 5: Въвеждат се данни за контакт с фирмата (телефони, имейл).

Стъпка 6: Кандидатстване за номер – избор на вариант от менюто. Възможностите за маркиране на продукти с баркод са следните :

  • блокове от номера 100, 1 000, 10 000, 100 000. При избор на блок от номера, е необходимо да въведете оборот на фирмата за предходната календарна година и да приложите Отчет за приходи и разходи (ОПР), за да се определи размера на встъпителната вноска. Ако фирмата кандидатства след месец септември на съответната година, може да посочи приходите от деветмесечието на настоящата година. Новосъздадени фирми не представят ОПР.
  • единичен номер GTIN13 (посочва се кратко описание на продукта)
  • единичен номер GTIN-8 (посочва се кратко описание на продукта)

При определяне на глобални номера на локации GLN се избира един от вариантите:

  • единичен GLN
  • пакет от 10 броя GLN.

Бележка: Номерата GLN не могат да се използват за идентификация на продукти и логистични единици/пратки.

Стъпка 7: Потвърждаване. На екрана се изписват в систематизиран вид въведените данни. Промени може  да направите, като се върнете назад, преди да натиснете бутона “Потвърждавам”.

Стъпка 8: Завършване на регистрацията. Необходимо е да се приемат Общите правила и условия на GS1 България. Завършването на регистрацията води до генерирането на три документа в профила на фирмата:

–  Молба за членство,

–  Регистрационна карта,

–  Писмо от управляващия до GS1 България, в което е посочено оторизираното лице.

Стъпка 9: Изпращане на документите. Документите се разпечатват, подписват се от управляващия фирмата и се изпращат на адрес: GS1 България, 1058 София, ул. Искър 9 или сканирани на имейл: gs1bulgaria@gs1bg.org.

В случай, че фирмата кандидатства за блок от номера, освен цитираните по-горе документи се прилага Отчет за приходи и разходи (ОПР).

Стъпка 10: Изтегляне на проформа за встъпителна такса. След получаване и обработване на документите от администратор на GS1 България, проформа-фактура се изпраща и се качва във фирмения профил в раздел “Счетоводни документи”. При плащане на встъпителната такса се посочва номера на проформата.

Стъпка 11: Активиране на номер. Издадените идентификационни номера може да се използват, когато състоянието на фирмата премине в „Активна“. За постигане на легитимност и уникалност, всеки определен номер на продукт трябва да се регистрира в продуктов каталог БГ Баркод. След вход в системата и избор на името на фирмата натиснете Добави нов продукт.