Идентификация

 

В основата на системата от стандарти GS1 е уникалната идентификация на търговски и логистични единици, услуги, локации и други, която се прилага в цял свят.

Търговски единици

Търговска единица е всяка единица (продукт или услуга), на която може да се постави цена, да се поръча или фактурира, и за която има нужда да се извлече предварително дефинирана информация в отделните етапи от веригата за снабдяване. Търговската единица може да бъде както отделен артикул, така и стандартно и трайно групирана опаковка от няколко единици.

За идентификация на търговските единици по стандартите GS1 се използва Глобален номер на търговската единица (Global Trade Item Number, GTIN). За GTIN в спецификациите са разписани четири стандартни структури : GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 и GTIN-14.

Структурата на идентификационните номера GTIN включва:

  • GS1 префикс на страна, който се администрира от Международната асоциация GS1 и представлява първите три цифри от номера
  • Номер GS1 на фирмата, който се определя от Националната организация GS1 (за България това е Сдружение GS1 България)
  • Референтен/артикулен номер на търговската единица, който се определя от фирмата
  • Контролна цифра, която се изчислява по алгоритъм

Индикаторът се използва само в номерата GTIN-14. Приема стойности от 1 до 8 за търговски единици с фиксирано количество и 9 за търговски единици с променливо количество.

Фирменият префикс GS1 се състои от GS1 префикс на страната и номер на фирмата. Той участва в структурите на идентификационните номера и гарантира тяхната уникалност в световен мащаб. Изключение  прави GTIN-8, който се изгражда върху префикса на страната.

Контролната цифра се изчислява по алгоритъм при кодиране на идентификационния номер със съответния баркод символ. Контролната цифра може да бъде пресметната предварително чрез калкулатора на уебсайта на GS1 България.

За нуждите на автоматичната обработка на данните и взависимост от приложението GTIN може да се кодира с различни баркод символи EАN/UPC, DataBar, ITF-14, GS1-128.