Електронният обмен на данни (EDI- Electronic Data Interchange)– предоставя на търговските партньори ефективно средство за осъществяване на бизнеса, предназначено за автоматично предаване на търговски данни от една компютърна система директно на друга.

GS1 EDI е технологията за осъществяване на електронен обмен на данни EDI. GS1 EDI предоставя глобални стандарти за електронни бизнес съобщения, които позволяват бърз, ефективен и точен обмен на съгласувана бизнес информация между търговските партньори. Поддържа два стандарта за обмен на бизнес съобщения: EANCOM® и XML.

XML

XML съобщенията са разработени за обмен на информация чрез интернет, а в рамките на набора от стандарти GS1 се използва за Електронен обмен на данни – GS1 EDI (предишно наименование GS1 eCom). XML е акроним от „eXtensible Markup Language“.

Съобщенията, включени с стандарта GS1 XML, покриват следните области от веригата за доставки:

  • Съобщения за Синхронизация на данните, които позволяват изпращане на информация за атрибутите на търговската единица и поддръжка на автоматизираната синхронизация между бизнес партньорите, с помощта на Global Data Synchronisation Network (GDSN)
  • Съобщения за поръчка за стоки и отговор на поръчката използвани да поръчате стоки и да отговорят на тази цел;
  • Съобщения за обявяване, че стоките са изпратени и потвърждение за получаването им;
  • Съобщения за плащане на стоките и информация за извършеното плащане;
  • Съобщения за планиране и изпълнение на транспорт;
  • Съобщения, поддържащи автоматизирано попълване на стоки.

Повече информация за стандарта GS1 XML можете на намерите на: http://www.gs1.org/ecom/about/xml