Електронен Код на Продукта (EPC/RFID)

GS1 EPCglobal е набор от стандарти за радиочестотна идентификация и услуги за по-добра видимост и ефективност по цялата верига за доставки, както и за по-високо качество на информационния поток между компаниите и техните основни търговски партньори.  

Електронен код на продукта (EPC) е уникален номер, който се използва за идентифициране на конкретен продукт във веригата на доставки. ЕРС се поставя на етикет за радиочестотна идентификация /RFID/, който е комбинация от микрочип и антена, прикачени към някаква основа. След записването на EPC върху етикета, могат да бъдат свалени данни от защитена база данни /напр. къде е произведен продуктът или дата на производството му/.

Това е следващото поколение баркод, но за разлика от познатия ни в момента баркод, който се нуждае от „пряка видимост“, за да се чете, EPC таговете използват радиовълни, за да се прочетете по-бързо и ефективно информацията за продукта. 

Koмпонентите на Мрежата EPCglobal са: 

 • Електронен Код На Продукта (EPC)

Уникален номер, който идентифицира всеки отделен физически обект (търговска единица, физическа локация, амбалаж).

 • ID Система (система за идентификация)

ID Системата се състои от етикети EPC и EPC четящи устройства. EPC етикетите предават техните EPC кодове на ЕРС четящи устройства, използвайки RFID. ЕРС четящите устройства комуникират с ЕРС етикетите чрез радио вълни и могат да доставят информация на локални бизнес информационни системи използвайки EPC Middleware.

 • EPC Middleware

EPC Middleware управлява в реално време четенето на информацията, издава алармени съобщения и управлява предаването на прочетената информация към EPC Information Services (EPC IS) и към други действащи фирмени информационни системи.

 • Услуги За Търсене

Един пакет от услуги, който позволява на потребителите да намират данни, свързани със специфични EPC и да изискват достъп до такива данни. Object Naming Service (ONS) е един компонент на Услугите за търсене.

 • EPC Информационни Услуги (EPC IS)

Позволява обмен на свързани с EPC данни между търговски партньори чрез Мрежата EPCglobal.

Основни ползи за потребителите и бизнеса:

 • EPC помага за намаляване на фалшифицирането в различни продуктови категории – например играчки, електроника, фармацевтични продукти и облекла.
 • Подобрява проследяването на товарите
 • Помага за проследяването на хранителни продукти, като месо и мляко. В някои страни добитъкът вече се маркира с RFID чипове, за да се проследяват животните до мястото на продажбата.
 • Помага за контрола на храни с определен срок на годност
 • EPC позволява потребителите да получат стоките, които желаят в точното време чрез осигуряване на безпрецедентна видимост на продукти във веригата за доставки, което помага на търговците да проследяват инвентаризацията по-ефективно и да преподреждат продуктите по-експедитивно.
 • EPC може да предостави на бизнеса по-бърз и по-ефективен начин за връщане на дефектни
 • продукти.
 • Mоже да защити околната среда чрез увеличаване на рециклирането и премахване на опасните отпадъци от сметищата.
 • Развитието на EPC и технологиите за радиочестотна идентификация могат да генерират икономически растеж чрез създаване на работни места, чрез стимулиране на високотехнологичните инвестиции и разработването на нови приложения в бъдеще.

EPCglobal Inc е организацията, която изгражда и поддържа Мрежата от електронни кодове на продуктите (EPCglobal Network) като глобален стандарт за автоматична идентификация в реално време на информацията по веригите за доставки за всяка фирма във всяка точка по света. Тя има за цел да повиши ефективността чрез прозрачност на информацията за продуктите по веригите за доставки.

Подробна информация за EPCglobal можете да намерите на: http://www.gs1.org/epcglobal