От Производителя-към-Потребителя (B2C)

GS1 разширява обхвата на стандартите си като се насочва и към онлайн потребителите, чрез разработването на стандарта От Производителя-към Потребителя.

GS1 предоставя насоки за разработката на приложения, които подобряват достъпа до допълнителна достоверна информация за продуктите, предназначена за търговците и потребителите.

GS1 България разработи мобилното приложение БГ Баркод, чрез което можете да проверите легитимността на баркодовете, започващи с цифрите 380, както и да получите информация за фирмата производител или дистрибутор на съответния продукт. За други баркодове приложението препраща към международния регистър GEPIR или дава пояснение.

БГ Баркод

БГ Баркод
БГ Баркод 1

БГ Баркод 2
БГ Баркод 3
БГ Баркод 4