Българските производители, доставчици, търговци на едро и дребно могат да споделят качествени данни за продуктите бързо, лесно и сигурно посредством платформа, изградена по международен стандарт.

От 1-ви юли 2021г. Сдружение ДжиЕс 1 България, в качеството си на търговски представител, предлага услугата „Синхронизация на продуктови данни“ като част от Глобалната мрежа за синхронизация на данни, GDSN.

GDSN (Global Data Synchronization Network) е най-голямата мрежа от сертифицирани бази данни за ефективно споделяне на продуктова информация, както на местно ниво, така и в целия свят, в т.ч. необходими данни за поръчване, при складиране и логистика, и за управление на продажбите. Само за периода октомври 2020 – септември 2021 е отчетено почти 4% увеличение на ползвателите на платформата и техният брой е достигнал 63 279. Броят на регистрираните GTIN/баркодове в края на септември 2021г. възлиза на 36 308 917 продукта. Мрежата обхваща 44 бази данни (data pools), от които 20 са в Европа. В Китай решението е допълнително обвързано с митническото деклариране и освобождаване на стоки при внос и износ, а в САЩ е задължително при внос. В GDSN висококачествено продуктово съдържание се въвежда, поддържа, споделя и актуализира автоматично, и е гарантирано, че търговските партньори имат бърз достъп до най-актуалната и пълна информация за продуктите, предмет на техния търговски интерес и бизнес отношения.

Адаптираното решение на база данни за България е с името EComGrid и е базирано на технологията на atrify, която е един от утвърдените в цял свят софтуерни разработчици на такъв тип бази данни. Освен в Германия тази технология се използва в Австрия, Белгия и Люксембург, Италия, Испания, Чехия, Словения, Австралия и Нова Зеландия, а броят на абонатите е почти 1/3 от общия брой на ползвателите на GDSN в света, а именно 20 000 компании, които споделят точно и надеждно продуктово съдържание със своите партньори в над 50 държави. Водещи клиенти са най-успешните търговци, които се стремят да запазят по този начин лидерските си позиции или активни компании, които искат да постигнат по-бързо по-висока конкурентоспособност и разширят пазарния си дял, заради улеснения достъп до техните продукти.

EComGrid/Atrify има за цел да помогне на бизнеса в България да посрещне все по-сложните изисквания към продуктовите данни от страна на потребители, търговски партньори и регулаторни органи в условията на увеличаващата се дигитализация. Таксите за включване към data pool-а в България са съобразени с разликите в икономиките. Използването на услугата води до освобождаване на капацитет за фирмите и се повишаване на качеството и точността на информацията.

В решението за България e заложен Глобален модел на данните (GS1 Global Data Model), който предлага стандартен набор от атрибути – необходимо изискване при обмен на продуктови данни в световен мащаб. Глобалният модел на данни GS1, комбиниран с интуитивните и лесни за ползване уеб приложения на atrify, ще помогнат на българските компании да започнат възможно най-скоро да управляват информацията за своите продукти, без ненужни пречки и забавяне за имплементиране, и да увеличат значително международните си продажби при максимално улеснена и сигурна среда чрез предоставяне на точна информация за продуктите, както на търговците на едро и дребно, така и на потребителите.

Повече за GDSN

Вход за публикуване на данни

Вход за ползване на данни

За повече информация относно EComGrid, безплатни консултации за принципите на работа на Глобалната мрежа и базата данни за България, и възможностите за регистрация и тарифата, моля да се свържете се с GS1 България на gs1bulgaria@gs1bg.org и на телефон 02/ 8117 439.