Логистичен етикет

GS1 логистичният етикет позволява на потребителите да идентифицират логистични единици уникално и еднозначно, с цел проследяване във веригата на доставки

На база изискванията на отделни търговски вериги и съобразно Правилата за изготвяне на стандартен GS1 логистичен етикет, GS1 България актуализира препоръки към 2019 г., които следва да бъдат включени при маркиране на логистични единици със стандартен GS1 логистичен етикет при доставки. Препоръките може да видите в приложения файл.

Членовете на организацията могат да използват уеб-приложение за генериране на логистични етикети – GS1 Print, разработено от GS1 Австрия. За достъп до приложението, е необходимо да направите регистрация на фирмата тук. Ръководство за употреба може да намерите тук. Приложението е изцяло съобразено със стандартите GS1 и препоръките и добри практики за използване на GS1 стандартен логистичен етикет, осигурява необходимите качество и технически параметри на логистичните етикети. За повече информация и съдействие: +359 2 811 74 39.

 

Стандартен логистичен етикет

Правила за изготвяне на логистичен етикет

Кратко ръководство за изготвяне на стандартен GS1 логистичен етикет

Свали