GTIN изчисляване на контролна цифра

Формат на ключа Номер (без контролната цифра)   Контролна цифра GTIN Формат  
GTIN-8
GTIN-12
GTIN-13
GTIN-14

GLN изчисляване на контролна цифра

Формат на ключа Номер (без контролната цифра)   Контролна цифра GLN Формат  
GLN

SSCC изчисляване на контролна цифра

Формат на ключа Номер (без контролната цифра)   Контролна цифра SSCC Формат  
SSCC