GS1 България

ул. Искър 9
София 1058, България
___________________
Работно време
Понеделник – Петък
8:30 – 17:00ч.
___________________
+359 888922198
+359 894477370
+359 888923166
+359 811 7571
+359 811 7603
+359 811 7567
+359 811 7433
___________________
gs1bulgaria@gs1bg.org

Форма за запитвания