GS1 България

ул. Искър 9
София 1058, България
Тел: +359 888922198; +359 888923166; +359 894477370; 02 811 75 71; 811 76 03; 811 74 33
E-mail:
gs1bulgaria@gs1bg.org

Форма за запитвания