БГ Баркод

В своята дейност Международната организация GS1 отделя специално внимание на повишаване качеството на обслужване и безопасността на крайния потребител.

 

Стандартното маркиране с GS1 баркод успешно се използва при разработването на различни мобилни приложения.

Чрез сканиране на баркода от опаковката на продукта с мобилното приложение “БГ Баркод” се получава информация за легитимността на баркода, започващ с 380 и данни за фирмата, притежаваща съответния баркод. Ако баркодът е нелегитимен, приложението предоставя възможност за изпращане на сигнал до GS1 България, за да се предприемат необходимите мерки по отстраняването на констатираната нередност. “БГ Баркод” е разработено за двете най-разпространени платформи Android & iOS. За баркодовете, издадени от други Национални организации GS1, приложението препраща към международния регистър GEPIR.

Предвид големия интерес към приложението, GS1 България е в процес на разработване на втора версия, в която в съответствие с изискванията на Регламент 1169/ЕС, потребителят ще получава допълнителна информация за продукта като състав, енергийна стойност, алергени, снимка на продукта, подробно описание на продукта, начин на използване и други.

    iTunes                                    Android Market  

сканирай за директен линк към приложението

БГ Баркод

БГ Баркод
БГ Баркод 1

БГ Баркод 2
БГ Баркод 3
БГ Баркод 4